โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์20 ก.ค. 2558 04:10โดยscience chk
เนื่องด้วยในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยปีนี้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการไหว้พระประจำโรงเรียน การไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีเปิดอาคารเรียน ๓๒๔ล.(ตอกเข็ม) และการมอบทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.


Comments