โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โพสต์14 มิ.ย. 2558 01:10โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ รองผู้อำนวยการ ดร.สุธาสินี  สว่างศรี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

Comments