โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:31โดยAdmin Chk

ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments