โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดอบรมนักเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โพสต์17 พ.ย. 2559 01:15โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดอบรมนักเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments