โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จักกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

โพสต์15 มิ.ย. 2558 00:18โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จักกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments