โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์26 เม.ย. 2562 21:43โดยAdmin Chk
ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments