โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์26 เม.ย. 2562 21:45โดยAdmin Chk
 ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments