โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ

โพสต์22 ก.ค. 2558 01:48โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments