โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่ามจัดการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม. ๓๑ พบเพื่อนครู

โพสต์19 มิ.ย. 2560 04:39โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่ามจัดการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม. ๓๑ พบเพื่อนครู "PLC กับการพัฒนาวิชาชีพ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษายุค ๔.๐" ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Terminal Hall (TERMINAL 21 KORAT)

Comments