โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่วมโครงการรวมพลังปลูกป่า

โพสต์2 มิ.ย. 2560 03:02โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้าร่วมโครงการรวมพลังปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

Comments