โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และครู ได้รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์19 ก.ย. 2558 22:04โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และครู ได้รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  และครูต้นแบบภาษาไทยยอดเยี่ยมด้านการอ่านทำนองเสนาะ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี โรงเรียนบุญวัฒนา


Comments