โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และนางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

โพสต์4 ก.ย. 2558 01:45โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และนางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง โชคชัยสดใส ครอบครัวสร้างโรงเรียนเสริม ชุมชนสนับสนุน และเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวอร์ (Social Network)มาช่วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา 
Comments