โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์23 ม.ค. 2563 03:01โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี 
และนายศรีเมือง อ่างลี ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
และมอบให้กับคณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments