โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาและบูรณาการกับการนิเทศกลุ่มโรงเรียน

โพสต์16 ก.ค. 2558 05:18โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาและบูรณาการกับการนิเทศกลุ่มโรงเรียน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments