โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการประเมินตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลอดบุหรี่

โพสต์15 มิ.ย. 2558 03:44โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการประเมินตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Comments