โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔๔)

โพสต์21 มี.ค. 2558 05:54โดยscience chk   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2558 06:02 ]
ตามที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔๔) วันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุม MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับศูนย์การประชุมฯ /จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์/อำนวยความสะดวดช่วยเตรียมการนำเสนอของวิทยากร และบันทึกภาพการประชุมสัมมนาฯ
Comments