โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:38โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา รับบริจาคโลหิตให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments