โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับอำเภอโชคชัย จัดกิจกรรมนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง

โพสต์29 มิ.ย. 2558 19:57โดยscience chk
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมต้อนรับ นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอโชคชัย ในกิจกรรมนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments