โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

โพสต์10 พ.ย. 2559 18:11โดยscience chk
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ วัดใหม่สระประทุม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Comments