โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี

โพสต์18 ส.ค. 2558 19:23โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังต่อไปนี้ ๑. การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีสถานศึกษาทั่วทั่งจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม นางสาวสุธารส สุขเฟื้องฟู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ๒. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี ๒๕๕๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด ๑๑๒ ทีม จากทั้งหมด ๖ จังหวัด ปรากฏว่า โชคชัยสามัคคี ทีม A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ อดีตรัมย์ และนายสมปประสงค์ แซ่เดียว โชคชัยสามัคคี ทีม B ได้รับรางวัลอันดับ ๙ ได้แก่ นายณัฐพร พันเหนือ และนายเดชฤทธิ์ ทรายกระโทก
Comments