โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ศึกษาดูงานโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

โพสต์9 มี.ค. 2558 10:25โดยscience chk   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2558 10:35 ]
ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558 โรงเรียนโชคชัยสามัคคีได้ดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การศึกษาเปรียบเทียบ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง Comments