โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ทอดกฐินสัมฤทธิ์

โพสต์22 พ.ย. 2558 20:18โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ วัดพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


Comments