โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และทำบันทึกข้อตกลง(MOU)

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:04โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 21:11 ]
ศึกษาดูงานสภานักเรียน
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอนุสรณ์ครบรอบ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments