ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:37โดยAdmin Chk
ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธฺิ์ทอง "จินดามณี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงานจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments