สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โพสต์29 มี.ค. 2558 09:35โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
Comments