สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ม.๑-๕ ทั้งชั้นตรี โท และเอก

โพสต์13 ม.ค. 2563 18:05โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดป่าศรัทธารวม 
จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ม.๑-๕ ทั้งชั้นตรี โท และเอก 
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments