วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

โพสต์28 ก.ค. 2559 04:14โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร.ต.นิพนธ์  ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะครู และนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments