วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์22 ก.ค. 2559 21:43โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้พระประจำโรงเรียน ไหว้ศาลพระพรหม ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

Comments