อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

โพสต์15 ธ.ค. 2559 21:03โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments