อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:27โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments