อบรมนายหมู่ลูกเสือ

โพสต์30 มิ.ย. 2562 20:06โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร ๗ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments