ประวัติความเป็นมา

           


            โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 โดยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนซึ่งมีนายอนันต์ อนันตกูล นายอำเภอโชคชัย สมัยนั้น ดำเนินการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ “บึงป่าปรือ” บนพื้นที่ 66 ไร่ 31 ตารางวา
 
            อาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารแบบ 212 ครึ่งหลัง สร้างด้วยเงินวัสดุและเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 149,131.90 บาท ในขณะที่ก่อสร้าง ได้ไปเรียนที่โรงเรียนโชคชัยพรมบุตรบริหารและ ต่อมาได้ไปอาศัยเรียนที่วัดใหม่สระประทุม

            วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ได้ย้ายมาเรียนในอาคารเรียนและที่ดินของโรงเรียนและได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนโชคชัยสามัคคีตั้งอยู่เลขที่ 349 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30190 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 

 
Comments