กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.ค. 2563 21:31 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 21:29 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 21:28 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 21:26 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 21:25 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 02:42 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 02:42 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 02:40 Admin Chk แนบ 2-7-2563 7-28-58.jpg กับ หน้าแรก
2 ก.ค. 2563 02:39 Admin Chk แนบ 2-7-2563 7-28-15.jpg กับ หน้าแรก
1 ก.ค. 2563 07:39 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 17.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอโชคชัย ในการติดตามเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 ก.ค. 2563 07:39 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอโชคชัย ในการติดตามเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 มิ.ย. 2563 21:52 Admin Chk อัปเดต sar.jpg
29 มิ.ย. 2563 02:43 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:40 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:35 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:30 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:29 Admin Chk อัปเดต baner21-7.jpg
29 มิ.ย. 2563 02:28 Admin Chk อัปเดต baner21-7.jpg
29 มิ.ย. 2563 02:26 Admin Chk แนบ baner21-7.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:22 Admin Chk แนบ baner21-6.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:22 Admin Chk แนบ baner21-5.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:22 Admin Chk แนบ baner21-4.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:22 Admin Chk แนบ baner21-3.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:22 Admin Chk แนบ baner21-2.jpg กับ หน้าแรก
29 มิ.ย. 2563 02:19 Admin Chk อัปเดต baner21-1.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า