กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 พ.ย. 2563 07:12 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 61.2563.jpg กับ วันที่ ๑๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ดำเนินการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
27 พ.ย. 2563 07:12 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง วันที่ ๑๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ พันเอกปฏิภาณ พนาพิศาล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ดำเนินการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
27 พ.ย. 2563 07:10 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 60.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
27 พ.ย. 2563 07:10 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมผู้นำนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
12 พ.ย. 2563 00:55 Admin Chk แนบ 0333.jpg กับ หน้าแรก
12 พ.ย. 2563 00:53 Admin Chk อัปเดต 0222.jpg
12 พ.ย. 2563 00:52 Admin Chk แนบ 0222.jpg กับ หน้าแรก
10 พ.ย. 2563 00:35 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2563 00:34 Admin Chk แนบ 10-11-2563 12-31-22.jpg กับ หน้าแรก
4 พ.ย. 2563 06:48 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 57.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
4 พ.ย. 2563 06:48 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
30 ต.ค. 2563 08:09 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 56.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สระน้ำหน้าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
30 ต.ค. 2563 08:09 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สระน้ำหน้าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
29 ต.ค. 2563 08:45 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 55.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
29 ต.ค. 2563 08:45 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
29 ต.ค. 2563 08:42 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 54.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัย จัดโครงการครู ๕ นาที เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนรู้ตระหนักในหน้าที่เป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
29 ต.ค. 2563 08:42 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัย จัดโครงการครู ๕ นาที เพื่อปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนรู้ตระหนักในหน้าที่เป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
27 ต.ค. 2563 20:44 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 53.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
27 ต.ค. 2563 20:44 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
26 ต.ค. 2563 23:40 Admin Chk แก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
26 ต.ค. 2563 23:38 Admin Chk อัปเดต นางกมลชนก สอสูงเนิน.jpg
26 ต.ค. 2563 23:37 Admin Chk อัปเดต นางกมลชนก สอสูงเนิน.jpg
26 ต.ค. 2563 23:35 Admin Chk แก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะศึกษา
26 ต.ค. 2563 23:34 Admin Chk อัปเดต นางกมลชนก สอสูงเนิน.jpg
26 ต.ค. 2563 23:32 Admin Chk แนบ นายกิตติภพ กิ่งกุ่มกลาง.jpg กับ ภาพบุคลากร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า