กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ย. 2563 04:31 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 39.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประเมินข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
16 ก.ย. 2563 04:31 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประเมินข้าราชการครูผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
16 ก.ย. 2563 04:28 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 38.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชนิดกีฬาฟุตซอล
16 ก.ย. 2563 04:28 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชนิดกีฬาฟุตซอล
9 ก.ย. 2563 22:33 Admin Chk แนบ S__21323812.jpg กับ ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
9 ก.ย. 2563 22:33 Admin Chk แนบ S__21323810.jpg กับ ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
9 ก.ย. 2563 22:33 Admin Chk สร้าง ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
2 ก.ย. 2563 08:50 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 37.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ โดยมีนายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการศึกษาคนใหม่ ชุดปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗
2 ก.ย. 2563 08:50 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี คัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ โดยมีนายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการศึกษาคนใหม่ ชุดปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗
1 ก.ย. 2563 22:07 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 35.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับนายอำเภอโชคชัย ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับเด็กหญิงภัทรนันท์ แสงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นักเรียนทุนพระกนิษฐาธิราชเจ้า
1 ก.ย. 2563 22:07 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับนายอำเภอโชคชัย ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับเด็กหญิงภัทรนันท์ แสงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นักเรียนทุนพระกนิษฐาธิราชเจ้า
30 ส.ค. 2563 05:05 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 34.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีกับนายดอกคูณ ยกกระโทก ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
30 ส.ค. 2563 05:05 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีกับนายดอกคูณ ยกกระโทก ครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
26 ส.ค. 2563 23:02 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 33.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
26 ส.ค. 2563 23:02 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
25 ส.ค. 2563 18:43 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 32.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 2563 18:43 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 2563 00:28 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 31.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เพื่องานธุรกิจ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25 ส.ค. 2563 00:28 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เพื่องานธุรกิจ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
24 ส.ค. 2563 19:47 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 30.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี แสดงความยินดีและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ ชนิดกีฬาเปตอง
24 ส.ค. 2563 19:47 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี แสดงความยินดีและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ ชนิดกีฬาเปตอง
22 ส.ค. 2563 22:36 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 29.2563.jpg กับ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
22 ส.ค. 2563 22:36 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
20 ส.ค. 2563 19:58 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
20 ส.ค. 2563 00:21 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 28.2563.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโชคชัยจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า