กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มี.ค. 2563 20:46 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
17 มี.ค. 2563 20:57 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
17 มี.ค. 2563 20:55 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
17 มี.ค. 2563 20:55 Admin Chk แนบ a1.jpg กับ หน้าแรก
17 มี.ค. 2563 20:44 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ ฉบับที่ 50-2562 copy.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประเมินครูผู้ขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ
17 มี.ค. 2563 20:44 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประเมินครูผู้ขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ
17 มี.ค. 2563 20:39 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ ฉบับที่ 49-2562 copy.jpg กับ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดโครงการอบรมฝึกทักษะ อาชีพตัดผมชาย
17 มี.ค. 2563 20:39 นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดโครงการอบรมฝึกทักษะ อาชีพตัดผมชาย
17 มี.ค. 2563 01:47 Wuttiponk Pakitart แก้ไข กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
17 มี.ค. 2563 01:33 Admin Chk แก้ไข กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
17 มี.ค. 2563 01:30 Admin Chk แนบ Aนางสาวชมภูนุช ชัยชนะ.JPG กับ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
15 มี.ค. 2563 03:16 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 00:32 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 00:31 Admin Chk แนบ scan0003.jpg กับ ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 มี.ค. 2563 00:31 Admin Chk แนบ scan0002.jpg กับ ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 มี.ค. 2563 00:31 Admin Chk แนบ scan0001.jpg กับ ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 มี.ค. 2563 00:31 Admin Chk สร้าง ประกาศผลห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 มี.ค. 2563 00:25 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 00:24 Admin Chk แนบ baner13.jpg กับ หน้าแรก
9 มี.ค. 2563 18:34 Angkana Nabsamrong แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2563 18:32 Angkana Nabsamrong แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2563 18:32 Angkana Nabsamrong แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2563 18:31 Angkana Nabsamrong แก้ไข หน้าแรก
9 มี.ค. 2563 17:33 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
8 มี.ค. 2563 22:14 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า