กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
Admin Chk แนบ ครูผช.jpg กับ หน้าแรก
นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 77.2563.jpg กับ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 76.2563.jpg กับ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบกระเช้าของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบกระเช้าของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 75.2563.jpg กับ วันที่ 10 ก.พ 2564 นางระเบียบ ขาวฉอ้อน และนางสาววาริษา โสภณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย มาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ การดูแลเรื่องโรคซึมเศร้า การป้องกันยาเสพติด และการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามมัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง วันที่ 10 ก.พ 2564 นางระเบียบ ขาวฉอ้อน และนางสาววาริษา โสภณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโชคชัย มาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ การดูแลเรื่องโรคซึมเศร้า การป้องกันยาเสพติด และการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามมัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ จดหมายข่าว 74.2563.jpg กับ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นายสุรศักดิ์ อินกอง สร้าง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
15 ก.พ. 2564 07:27 Admin Chk แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 07:09 นายสุรศักดิ์ อินกอง แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 07:07 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ ยินดีผอ.2564-1.jpg กับ หน้าแรก
15 ก.พ. 2564 07:06 นายสุรศักดิ์ อินกอง นำออกไฟล์แนบ ยินดีผอ.2564-1.jpg จาก ข่าวอื่นๆ
15 ก.พ. 2564 07:01 นายสุรศักดิ์ อินกอง แนบ ยินดีผอ.2564-1.jpg กับ ข่าวอื่นๆ
15 ก.พ. 2564 01:17 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
15 ก.พ. 2564 01:17 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 2564 01:16 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ก.พ. 2564 01:15 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 ก.พ. 2564 01:14 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหาร
15 ก.พ. 2564 01:14 Admin Chk แก้ไข ฝ่ายบริหาร
15 ก.พ. 2564 01:13 Admin Chk แนบ ผอ.สุชาติ.jpg กับ ภาพบุคลากร
15 ก.พ. 2564 01:13 Admin Chk นำออกไฟล์แนบ 23991.jpg จาก ภาพบุคลากร
15 ก.พ. 2564 01:12 Admin Chk แนบ 23991.jpg กับ ภาพบุคลากร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า