ติดต่อเราชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โชคชัยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : CHOKCHAI SAMAKKEE SCHOOL
  
ที่อยู่ : หมู่ที่   1   บ้านบ้านเลขที่ 349
ตำบล :  โชคชัย
อำเภอ : โชคชัย
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :  30190
โทรศัพท์ :  044-49108-7
โทรสาร :  044-492291
อีเมล์ :  chk@chk.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.chk.ac.th
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     39.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   1 กม.Comments