โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่

วีดิทัศน์การประชุมผู้ปกครองออนไลน์
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี (8-12 ก.ค. 2564)

แบบสำรวจการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้เข้าชมเว็บ